0598-612720         Zuiderstraat 23, Muntendam

Year: 2019

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering woensdag 23 oktober, aanvang 19.30 uur. Agendapunten:1 Opening2 Mededelingen3 Ingekomen stukken4 Notulen algemene ledenvergadering  10/10/20185 Financieel verslag6 Verslag kascontrolecommissie7 Bestuursverkiezingaftredend volgens roosterDhr. F Wolthuis (herkiesbaar)  aftredend volgens roosterDhr. H Bijlholt (herkiesbaar) Kandidaatstelling nieuw bestuurslid?Pauze8a Benoeming kascontrolecommisse.8b Benoeming kantinebeheerscommissie.9 Vaststelling begroting/bestuursbeleid  2019/2020 waaronder:  – contributieverhoging– openstaande functies invullen/bereidheid  vrijwilligerswerk  – accommodatie verbeteren en onderhouden  i.s.m. gemeente?10 Rondvraag11 Sluiting Toegang tot deze […]

Erehaag voor Hennie Overdijk

Gisteren hebben wij na afnemende gezondheid afscheid genomen van Hennie Overdijk, bestuurslid van VV Muntendam. Hennie was een echte clubmens in hart en nieren. Hij bekleedde verschillende functies binnen de vereniging zoals o.a. bestuurslid, lid van de technische commissie, leider en grensrechter.  Je blijft altijd in onze herinnering, in onze gedachten en in ons hart. […]

JO 19 verslagen + foto

SJO Oldambt JO19-1 – VV Muntendam JO19-1 (door Tim Wijsbeek) Na twee moeizame weken met een dikke 10-2 nederlaag, een 5-4 overwinning in blessuretijd minuut op de nummer laatst en weinig trainingen stond er een lastige uitwedstrijd op het programma. Bij ons ontbraken Ryan Loonstra, Ryan Middel en Dylan. Daarentegen was Dennis terug van zijn […]

Schuiven naar boven