Month: oktober 2021

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 3 november a.s. aanvang 19.30 uur 1 Opening 2 Mededelingen 3 Ingekomen stukken 4 Notulen algemene ledenvergadering 23/10/2019 5 Financieel verslag 6 Verslag kascontrolecommissie 7 Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster: Dhr. G Eikema (herkiesbaar) Dhr. G de Groot (herkiesbaar) Dhr. J Koenes (herkiesbaar) Dhr. R Slor (herkiesbaar) Dhr. B de Vries (herkiesbaar) Aftredend: Dhr. H […]

Schuiven naar boven