UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

12 oktober 2021

Woensdag 3 november a.s. aanvang 19.30 uur

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken

4 Notulen algemene ledenvergadering 23/10/2019

5 Financieel verslag

6 Verslag kascontrolecommissie

7 Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster: Dhr. G Eikema (herkiesbaar) Dhr. G de Groot (herkiesbaar) Dhr. J Koenes (herkiesbaar) Dhr. R Slor (herkiesbaar) Dhr. B de Vries (herkiesbaar) Aftredend: Dhr. H Bijlholt (niet herkiesbaar)

Pauze

8 Benoeming kascontrolecommissie.

9 Vaststelling begroting/bestuursbeleid 2021/2022 waaronder:- contributieverhoging- openstaande functies invullen/bereidheid vrijwilligerswerk – accommodatie verbeteren en onderhouden i.s.m. gemeente?

10 Rondvraag

11 Sluiting

Toegang tot deze vergadering hebben alleen leden der vereniging.(art. 17 van de statuten v.v. Muntendam) Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie (3) leden der vergadering (art. 12 lid 2a statuten v.v. Muntendam)

De stukken betrekking hebbende op de financiële verantwoording en op de begroting liggen minimaal een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het Bestuur.

Voetbalmeiden gezocht

23 augustus 2021

Deze leuke gezellige meiden willen graag blijven voetballen. Ze zijn op zoek naar een paar meiden die het team willen komen versterken. Lijkt het je leuk om te voetballen en ben je tussen de 12 en 15 jaar, kom dan binnenkort een keer meetrainen. Trainingavonden zijn op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:15 uur

Aanmelden kan bij Lukas Pot, bereikbaar op 06-12370700.

Voetballers gezocht

22 augustus 2021

Voor het seizoen 2021-2022 is VV Muntendam nog op zoek naar jeugdspelers voor ALLE elftallen. Ben je jonger dan 19 jaar en wil jij komen voetballen bij VV Muntendam, waar vooral het plezier, ploegbelang en vriendschap hoog in de vaandel staat, meld je dan z.s.m. aan of kom kijken en kennismaken en/of meedoen tijdens 1 van onze trainingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lucas Pot, lid van jeugdcommissie VV Muntendam. Hij is bereikbaar op 06-12370700.

Gezocht: Leider en grensrechters

21 augustus 2021

We zijn op zoek naar een positief ingestelde LEIDER en een GRENSRECHTER voor ons 2e elftal van de zondagafdeling, uitkomend in de reserve 4E klasse. Je dient in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden op de zondagmorgen en als het mogelijk is op een trainingsavond (donderdagavond).

Taken zijn o.a.: overleg met de hoofdtrainer, ophalen en terugbrengen van de tenues, besprekingen met het team, ontvangst van de tegenpartij en scheidsrechter, het invullen van het wedstrijdformulier, het maken van de opstelling en het wisselbeleid bepalen, etc.

Ook zijn we op zoek naar een GRENSRECHTER voor ons 1e elftal van de zaterdagafdeling, uitkomend in de standaard 5e klasse. Je dient in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden op zaterdagmiddag.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur of bij Geert Eikema, hoofd technisch beleid van de VV Muntendam.