0598-612720         Zuiderstraat 23, Muntendam

Algemene ledenvergadering

Helaas is het niet mogelijk om onder de huidige RIVM maatregelen de jaarlijks verplichte algemene jaarvergadering te laten plaatsvinden (ALV). De gestelde termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehoudenwordt hiermee overschreden. Nood breekt echter wet.

Wij houden jullie op de hoogte over het vervolg…

Met vriendelijke groet,

Bestuur VV Muntendam

Algemene ledenvergadering
Schuiven naar boven