Opgericht in 1926

Voetbalvereniging

VV MUNTENDAM

Welkom op onze vernieuwde website. Veel leesplezier! 

Welkom op de website van VV Muntendam. 

Je vindt hier informatie over de vereniging zoals clubinfo, teams, wedstrijden, uitslagen en contributie. Ook houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. 

VV Muntendam

HOOFDSPONSOR
HOOFDSPONSOR

Nieuws

Nieuwe maatregelen

Beste leden van VV Muntendam, Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er per …

Woensdag 3 november a.s. aanvang 19.30 uur 1 Opening 2 Mededelingen 3 Ingekomen stukken 4 Notulen algemene ledenvergadering 23/10/2019 5 Financieel verslag …

Sponsor V.V. Muntendam met de Rabobank Clubsupport. Als lid van de Rabobank kan je V.V. Muntendam sponsoren door op ons te stemmen …

Archieven

Contributie 2022

Hieronder zie je een overzicht van de contributie opgedeeld per categorie 

Kwartaal

Halfjaar

Jaar

Onze sponsoren:

De historie

 HISTORIE Voetbalvereniging Muntendam van 1926 – 2022

Nadat er eerst in Muntendam werd gevoetbald onder de namen “Wodan – Vrouwenhaters” en UNA, ontstond hier de v.v. M.V.C. Normale speelvelden waren er toen niet en er werd gevoetbald in “De Wiede” in het Veen, aan de Legeweg en in de “Daale”, een stuk hooggelegen zandgrond achter de Nieuweweg. Toenmalige club Wodan maakte gebruik van het veld van de korfbalvereniging “Voorwaarts”, die zijn terrein had achter toenmalig Hotel Ridderbos – later Boelens en Stukje – , nu nog café De Munte. 

Op 20 mei 1926 was het zover…..

Schuiven naar boven