Nieuwe maatregelen

12 november 2021

Beste leden van VV Muntendam,

Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er per 6 november jl. ook voor onze sport nieuwe maatregelen aangekondigd. Helaas zijn deze maatregelen vanavond door demissionair premier Rutte nog strakker aangetrokken. Dit betekent het volgende voor onze voetbalvereniging.

• Vanaf 13 november om 18.00 uur mogen er gewoon sportwedstrijden plaatsvinden, maar het publiek mag de komende 3 weken de speelvelden niet betreden. Dit geldt ook voor de trainingen

• De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder de 1,5 meter afstand nemen, behalve op plekken waar de coronapas geldt

• Bij het betreden van een binnenlocatie op ons sportpark geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt voor bezoek van zowel sporters als publiek aan kleedkamers, toiletten en de kantine;

• Bezoekers van de kantine moeten verplicht een vaste zitplaats hebben

• Voor mensen met een functie binnen onze vereniging geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud door professionals, trainers/coaches (ook van de uitverenigingen), vrijwilligers, etc.Vanaf aankomend weekend zal er door ons strikt worden gecontroleerd op het naleven van deze maatregelen. De CTB-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden). Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en/of geboortedatum. Daarna wordt pas de sporter/bezoeker binnen toegelaten.

Wij, het bestuur van VV Muntendam, zijn hier absoluut niet blij mee om alle maatregelen ten uitvoer te brengen, maar we hebben nu eenmaal de verantwoordelijkheid gekregen voor het handhaven van de geldende corona-maatregelen. Dit geldt dus ook voor de controle van het CTB. Bij het niet naleven kan de gemeente handhavend optreden, waardoor bij herhaaldelijk niet naleven van de maatregelen de gemeente kan besluiten om onze sportaccommodatie (tijdelijk) te sluiten. En dat is iets wat wij niet willen en ten alle tijde moeten voorkomen. Daarom vragen wij iedereen om medewerking te verlenen aan de check door onze vrijwilliger(s).

Iedereen alvast bedankt voor jullie begrip.Het bestuur van VV Muntendam

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

12 oktober 2021

Woensdag 3 november a.s. aanvang 19.30 uur

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken

4 Notulen algemene ledenvergadering 23/10/2019

5 Financieel verslag

6 Verslag kascontrolecommissie

7 Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster: Dhr. G Eikema (herkiesbaar) Dhr. G de Groot (herkiesbaar) Dhr. J Koenes (herkiesbaar) Dhr. R Slor (herkiesbaar) Dhr. B de Vries (herkiesbaar) Aftredend: Dhr. H Bijlholt (niet herkiesbaar)

Pauze

8 Benoeming kascontrolecommissie.

9 Vaststelling begroting/bestuursbeleid 2021/2022 waaronder:- contributieverhoging- openstaande functies invullen/bereidheid vrijwilligerswerk – accommodatie verbeteren en onderhouden i.s.m. gemeente?

10 Rondvraag

11 Sluiting

Toegang tot deze vergadering hebben alleen leden der vereniging.(art. 17 van de statuten v.v. Muntendam) Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie (3) leden der vergadering (art. 12 lid 2a statuten v.v. Muntendam)

De stukken betrekking hebbende op de financiële verantwoording en op de begroting liggen minimaal een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het Bestuur.

Voetbalmeiden gezocht

23 augustus 2021

Deze leuke gezellige meiden willen graag blijven voetballen. Ze zijn op zoek naar een paar meiden die het team willen komen versterken. Lijkt het je leuk om te voetballen en ben je tussen de 12 en 15 jaar, kom dan binnenkort een keer meetrainen. Trainingavonden zijn op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:15 uur

Aanmelden kan bij Lukas Pot, bereikbaar op 06-12370700.

Voetballers gezocht

22 augustus 2021

Voor het seizoen 2021-2022 is VV Muntendam nog op zoek naar jeugdspelers voor ALLE elftallen. Ben je jonger dan 19 jaar en wil jij komen voetballen bij VV Muntendam, waar vooral het plezier, ploegbelang en vriendschap hoog in de vaandel staat, meld je dan z.s.m. aan of kom kijken en kennismaken en/of meedoen tijdens 1 van onze trainingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lucas Pot, lid van jeugdcommissie VV Muntendam. Hij is bereikbaar op 06-12370700.